Ceník

MĚKKÉ ŠTÍPANÉ

 ( borovice, smrk, modřín, topol)

25 cm

30 - 45 cm

1 050 Kč/PRMS

950 Kč/PRMS

50 cm +

900 Kč/PRMS

METROVÉ DÉLKY

1 200 Kč/PRM

DVOUMETROVÉ DÉLKY

1 050 Kč/PRM

PYTLE (0,056 PRMR, cca 15 kg)

25 cm


100 

TVRDÉ ŠTÍPANÉ

( buk, dub, jasan, bříza, javor)


25 cm 

1 350 Kč/PRMS

30 cm +

1 300 Kč/PRMS

Metrové délky

1 800 Kč/PRM

PYTLE (0,056 PRMR, cca 15 kg)

25 cm


160 

PILINY                                                    150 Kč/m3

TŘÍSKY (0,056 PRMR)                           200 Kč

ŠPALEK NA ŠTÍPÁNÍ                            600 Kč         (výška 75 cm, průměr 20 - 40 cm)

 

Pytle na uzení -švestka, třešeň, olše, buk (suché)      200 Kč

Kůly 200 cm X 10 cm - 15 cm

- smrkové 60,-Kč/ks

- modřínové 65,-Kč/ ks

- dubové 75,-Kč/ks

DOPRAVA DŘEVA

Osobní automobil + sklápěcí přívěs (kapacita 6 PRM) 

 200,- Kč + 12,- Kč / km

(účtuje se cesta k zákazníkovi i zpět)Prostorový metr sypaný je měrná jednotka používaná v lesnictví. Představuje polena nasypaná do krychle o rozměrech 1 × 1 × 1 metr.


Základní jednotkou dříví je jeden plnometr - 1PLM. Což představuje jeden metr krychlový vyplněn bez mezer dřevní hmotou. V praxi však není možné takovéhoto uložení dosáhnout, proto byla zavedeny jednotky:
Rovnaný (skládaný) prostorový metr (palivového) dřeva 1PRMr Což představuje štípané dřevo na polena efektivně naskládáno do jednoho metru krychlového s minimálními mezerami mezi jednotlivými poleny.
Sypaný prostorový metr (palivového) dřeva - 1PRMs Což představuje volně nasypané dřevo do jednoho metru krychlového, kde mezery mezi jednotlivými poleny nejsou žádným způsobem minimalizovány.